BİLİMSEL PROGRAM


 • » 5 Kasım 2017 Detaylar İçin Tıklayınız...
 • » 6 Kasım 2017 Detaylar İçin Tıklayınız...
  08.30 - 09.30 KONGRE KAYIT
  09.30 - 10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Prof. Dr. Tülin BEDÜK (Kongre Eş Başkanı )
  Prof. Dr. Neriman ARAL (Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı )
  Prof. Dr. Erkan İBİŞ (Ankara Üniversitesi Rektörü-Arzu ettikleri takdirde-)
  10.00- 10.15 Prof. Dr. Yeşim ALKAYA YENER (Piyano)
  Prof. Dr. Hasan YENER (Bariton)
  Müzik Dinletisi
  10.15 - 11.00 KONFERANS I
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tülin BEDÜK
  - Değişim Rüzgârları Nereden Esiyor?
  Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
  11.00 - 11.15 Kahve Arası
  11.15 - 12.30 PANEL I: SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMALAR VE HEMŞİRELİK
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  - Sağlıkta Kurumsal Yenilikler
  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

  - Hemşire İnsan Gücü Planlamasında Neler Dikkate Alınmalı
  Doç. Dr. Dilek EKİCİ (Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

  - I. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Değişim
  Dr. Dilek ÖZTAŞ (Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı)

  - Türk Hemşireler Derneği’nin Görüşleri ve Eylem Planı
  Yrd. Doç. Dr. Gülten KOÇ (Türk Hemşireler Derneği)
  12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
  13.30 - 14.15 PANEL II:BAKIMDA DEĞİŞİM
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL
  Doç. Dr. Sevban ARSLAN
  - Mevzuat Değişimlerinin Bakıma Yansıması
  Doç. Dr. Süheyla ABAAN
  (Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

  - Teknoloji ve Bakım Kalitesi
  Prof. Dr. Türkinaz AŞTİ (Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    14.15 - 15.30  PANEL III: HEMŞİRELİK KİMLİĞİNDE DEĞİŞİM
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Gülsüm ANÇEL
  - Giydirilmiş Kimlikler ve Amaç Değeri
  Uzm. Hemş. Nazan TURAN (LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi)

  - Geçmişten Geleceğe Hemşire Kimliği
  Emel GÜRÇAY (LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü)

  - Herkes Gibi Olmak, Biri Olmak, Kendi Olmak
  Doç. Dr. Senem KURTAR (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)
  15.30 - 15.45 Kahve Arası
  15.45 - 16.30 PANEL IV: HEMŞİRELİK EĞİTİMİ: NEREYE DOĞRU GİDİYORUZ?
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY
  Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR
  - Hemşirelik Eğitimi İle İlgili Durum Değerlendirmesi
  Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

  - Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon
  Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

  - Hemşirelikte Profesyonel Yeterliliğin Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU (Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  19.00 - 22.00 Gala Yemeği
     
  SÖZLÜ BİLDİRİLER
    SALON 1 SALON 2 SALON 3
  11:00 - 12:30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
  (9 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Evşen NAZİK
  Dr. Ayşe Saba YALÇIN


  S001, S015, S029, S043, S057, S071,
  S085, S097, S109
  Sözlü Bildiri Oturumu 5
  (9 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU
  Yrd. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY

  S005, S019, S033, S047, S061, S075,
  S088, S100, S112
  Sözlü Bildiri Oturumu 9
  (9 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Yrd.Doç.Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
  Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE

  S147, S154, S161, S168, S175,
  S182, S189, S195, S201
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 15:30 Sözlü Bildiri Oturumu 2
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Yrd. Doç. Dr. Sevcan ATAY
  Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE

  S002, S016, S030, S044, S058, S072,
  S086, S098, S110, S121, S131, S139
  Sözlü Bildiri Oturumu 6
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Yeter KİTİŞ
  Doç. Dr. Semra KOCAÖZ

  S006, S020, S034, S048, S062,
  S076, S089, S101, S113, S123,
  S132, S140
  Sözlü Bildiri Oturumu 10
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU
  Dr. İnci AÇIKGÖZ

  S148, S155, S162, S169, S176,
  S183, S190, S196, S202, S207,
  S212, S216
  15:30 - 15:45 Kahve Arası
  15:45 - 16:30 Sözlü Bildiri Oturumu 3
  (6 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Yrd. Doç. Dr. Sevcan ATAY
  Yrd. Doç. Dr. Hatice POLAT

  S003, S017, S031, S045, S059, S073
  Sözlü Bildiri Oturumu 7
  (6 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM
  Yrd. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY

  S007, S021, S035, S049, S063, S077
  Sözlü Bildiri Oturumu 11
  (6 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
  Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE

  S149, S156, S163, S170, S177, S184
  16:30 - 18:10 Sözlü Bildiri Oturumu 4
  (10 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ
  Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE

  S004, S018, S032, S046, S060, S074,
  S087, S099, S111, S122
  Sözlü Bildiri Oturumu 8
  (10 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
  Dr. Ayşe Saba YALÇIN

  S008, S022, S036, S050, S064,
  S078, S090, S102, S114, S124
  Sözlü Bildiri Oturumu 12
  (10 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof.Dr.Ayşegül İŞLER
  Doç. Dr. Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ

  S150, S157, S164, S171, S178,
  S185, S191, S197, S203, S208 • » 7 Kasım 2017 Detaylar İçin Tıklayınız...
  09.00 - 10.00 PANEL V: HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA DEĞİŞİM
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM
  Doç. Dr. Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
  - Hemşirelik Araştırmalarında Teori Kullanımı: Türkiye Örnekleri
  Prof. Dr. Zuhal BAHAR (Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

  - Hemşirelik Teorilerini Geliştirmede Nitel Araştırma Desenlerinden Gömülü Kuram
  Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY (Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
  10.00 - 10.45 KONFERANS II
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN
  - Hemşirelik ve Bakım: Olağan Olanların Karmaşıklığı
  Prof. Dr. Özen KULAKAÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  10.45 - 11.00 Kahve Arası
  11.00 - 12.30 PANEL VI:  HEMŞİRELİK BAKIM VE UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİM
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ

  Yrd. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY
    -“Hemşirelikte İnovatif Uygulama Örneklerini Artırmalıyız. Nasıl?”
   Dr. Yeliz DOĞAN MERİH (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü) 

  -“Kötü Yara Yoktur, Bakımsız Yara Vardır.” 
  Hemşire Nurten SARIASLAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Basınç Yarası Bakım Takip ve Eğitim Hemşireliği)

  -“Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör (ECMO) Desteğindeki Hastalarda Mobilizasyon Yöntemi”
  Hemşire Selin ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Hemşiresi)

  -“Kanıttan Uygulamaya: Antiembolik Çorap Bakım Protokolü” 
  Dr. Elif AKYÜZ (Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi)

  12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
  13.30 - 15.00 PANEL VII:  GÖÇLER VE TOPLUM SAĞLIĞI
  Oturum Başkanları:
  Prof. Dr. Zuhal BAHAR
  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
  - Göçler ve Sosyal Refah
  Doç. Dr. Meryem BULUT (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

  - Göçlerin Kadın ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
  Doç. Dr. Evşen NAZİK (Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

  - Göçmenler ve Uyum Süreci
  Dr. Kanuni KEKLİK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Göç Sağlığı Daire Bşk.)

  - Göçler ve Gelecek Kuşaklara Etkisi
  Prof. Dr. Ayşen COŞKUN (Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
  15.00 - 15.15 Kahve Arası
  15.15 - 16.00 KONFERANS III
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayten DEMİR
  - Bilimsel Felsefede Değişim
  Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
  16.00 - 17.00 Ödül Töreni
  Kapanış Konuşması
  Prof. Dr. Ayfer TEZEL (Kongre Eş Başkanı )
     
  SÖZLÜ BİLDİRİLER
    SALON 1 SALON 2 SALON 3
  08:30 - 10:30 Sözlü Bildiri Oturumu 13
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Dilek EKİCİ
  Dr. İnci AÇIKGÖZ

  S009, S023, S037, S051, S065,
  S079, S091, S103, S115, S125,
  S133, S141
  Sözlü Bildiri Oturumu 16
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Türkinaz AŞTİ
  Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR

  S012, S026, S040, S054, S068,
  S082, S094, S106, S118, S128,
  S136, S144
  Sözlü Bildiri Oturumu 19
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Sevban ARSLAN
  Yrd. Doç. Dr. Esra KÖROĞLU
  ÇAMDEVİREN

  S151, S158, S165, S172, S179,
  S186, S192, S198, S204, S209,
  S213, S217
  10:30 - 10:45 Kahve Arası
  10:45 - 12:30 Sözlü Bildiri Oturumu 14
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Asiye AKYOL
  Yrd. Doç. Dr. Gülten KOÇ

  S010, S024, S038, S052, S066,
  S080, S092, S104, S116, S126,
  S134, S142
  Sözlü Bildiri Oturumu 17
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Süheyla ABAAN
  Yrd. Doç. Dr. Esra KÖROĞLU
  ÇAMDEVİREN

  S013, S027, S041, S055, S069,
  S083, S095, S107, S119, S129,
  S137, S145
  Sözlü Bildiri Oturumu 20
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Gülsüm ANÇEL
  Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR

  S152, S159, S166, S173, S180,
  S187, S193, S199, S205, S210,
  S214, S218
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 15:30 Sözlü Bildiri Oturumu 15
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU
  Dr. Ayşe Saba YALÇIN

  S011, S025, S039, S053, S067,
  S081, S093, S105, S117, S127,
  S135, S143
  Sözlü Bildiri Oturumu 18
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Doç. Dr. Yeter KİTİŞ
  Doç. Dr. Başak DEMİRTAŞ
  HİÇYILMAZ

  S014, S028, S042, S056, S070,
  S084, S096, S108, S120, S130,
  S138, S146
  Sözlü Bildiri Oturumu 21
  (12 Sunu)

  Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Ayten DEMİR
  Yrd. Doç. Dr. Hatice POLAT

  S153, S160, S167, S174, S181,
  S188, S194, S200, S206, S211,
  S215, S219 • » 8 Kasım 2017 Detaylar İçin Tıklayınız...

    SOSYAL PROGRAM
    Ankara Turu
    Beypazarı Turu
    Kızılcahamam Turu
    * Turlar ücretlidir, yeterli sayıya ulaşıdığında açılacaktır. (Alt limit 15 kişidir.)


 • » Sözel Bildiriler Detaylar İçin Tıklayınız...
 • » Poster Bildiriler Detaylar İçin Tıklayınız... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2017 Ulusal Hemşirelik Kongresi LookUs & Online Makale