Untitled Document

BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 5. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/ ).
 6. Yazılar (A4) boyutlarında (21x 29.5) kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 7. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 14 Eylül 2017dır.
 8. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 9. Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 10. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 11. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 12. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 9 Ekim 2017 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 13. Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 16 Ekim 2017 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 14. Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir.
 15. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@devent.com.tr e-mail adresine ve 0 312 438 10 39 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 4. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 5. Poster ölçüsü 70(en) x100 (boy) cm’dir
 6. Posterler bildirilen tarih ve numaraya göre belirtilen yere asılmalıdır.
 7. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.

ÖDÜLLER

 1. Kongre Bildiri Ödülleri
  Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 sözel ve 3 poster çalışmaya "16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Sözlü/Poster Bildiri Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Sertifikaları" verilecektir.
 2. Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü
  Kongremizde sözel bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 çalışmaya "prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü" verilecektir.
 3. Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Hizmet Ödülü
  Kongremizde, Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu tarafından belirlenmiş hemşirelere "prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Hizmet Ödülü" verilecektir.
 4. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği  Teşvik Ödülü
  Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği tarafından seçilmiş olan 3 çalışmaya "Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği  Teşvik Ödülü" verilecektir.

Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.

 
Copyright © 2017 Ulusal Hemşirelik Kongresi LookUs & Online Makale